PHẨM CHẤT


2015361437123731585.jpg

khu vực đóng gói

2015361434284807559.jpg

máy IQF


 2015361420437696826.jpgkhu vực chế biến

 2015361420528801089.jpgChế biến khu vực 1

 2015361421128065005.jpgChế biến khu vực 2

20153615046343310.jpgnhà máy Rã đông
 2015361421467972445.jpgMáy dò kim loại

201536150555122317.jpgphòng phân hủy


 2015361422542538333.jpgDụng cụ sản xuất

 201536155563321246.jpgMoicrobiology Lab

 2015361425468831851.jpgTiệt trùng và khử trùng phòng

 2015361425594762652.jpgphòng hóa lý
 2015361426115098010.jpgtrung tâm kiểm tra  2015361746192180728.jpg

 Tòa nhà văn phòng TRUY VẤN DOANH NGHIỆP
  • * CAPTCHA: Vui lòng chọn Nhà