คุณภาพ


2015361437123731585.jpg

พื้นที่บรรจุ

2015361434284807559.jpg

เครื่อง IQF


 2015361420437696826.jpgพื้นที่การประมวลผล

 2015361420528801089.jpgพื้นที่การประมวลผล 1

 2015361421128065005.jpgพื้นที่การประมวลผล 2

20153615046343310.jpgพืชละลายน้ำแข็ง
 2015361421467972445.jpgเครื่องตรวจจับโลหะ

201536150555122317.jpgห้องย่อย


 2015361422542538333.jpgอุปกรณ์การผลิต

 201536155563321246.jpgMoicrobiology แล็บ

 2015361425468831851.jpgการฆ่าเชื้อและฆ่าเชื้อในห้องพัก

 2015361425594762652.jpgห้องพักทางเคมีกายภาพ
 2015361426115098010.jpgศูนย์ตรวจสอบ  2015361746192180728.jpg

 อาคารสำนักงาน สั่งซื้อตอนนี้
  • * CAPTCHA: โปรดเลือกคัพ